U overweegt om te scheiden. Of uw partner overweegt om te scheiden. Wellicht is de beslissing tot echtscheiding al genomen of is de scheiding al achter de rug, maar is nog niet alles geregeld.

Een echtscheiding of verbreking van de relatie is zowel emotioneel als financieel erg ingrijpend. De beslissingen die u in het kader van een echtscheiding dient te nemen, hebben vaak verstrekkende en langdurige gevolgen. Niet alleen voor u en uw partner, maar zeker ook voor de kinderen.

Wat betreft de juridische gevolgen van een echtscheiding / verbreking van de relatie dienen afspraken gemaakt te worden over:

  • gezag over de kinderen
  • verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over de kinderen (ook wel omgang genoemd)
  • kinderalimentatie en/of partneralimentatie
  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
  • afwikkeling van de pensioenrechten

U kunt ervoor kiezen om samen één advocaat in te schakelen of ieder een eigen advocaat. Advocatenkantoor Van der Pluijm kan u in beide gevallen bijstaan.

Mocht u kiezen voor ieder een eigen advocaat, dan zal op uw verzoek eerst geprobeerd worden om in onderling overleg tot afspraken te komen. Wanneer u er onderling niet uit kunt komen, dan zal Advocatenkantoor Van der Pluijm voor úw rechten procederen. Wanneer u er voor kiest om gezamenlijk één advocaat in te schakelen (ook wel mediation of echtscheidingsbemiddeling genoemd), dan gaat een advocaat/mediator van ons kantoor met u gezamenlijk in gesprek om tot afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding.

Wanneer het lukt om tot afspraken te komen via ieder een eigen advocaat of via mediation, dan worden deze afspraken uiteindelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en, wanneer er sprake is van( minderjarige) kinderen, in een ouderschapsplan. De echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank zal in dat geval schriftelijk verlopen, zodat dat u niet persoonlijk bij de Rechtbank hoeft te verschijnen.