In plaats van de rechter te laten beslissen over de gevolgen van de echtscheiding, kunt u kiezen voor mediation. Mediation (ook wel bemiddeling genoemd) houdt in dat u samen met een advocaat-mediator op zoek gaat naar de oplossingen. De advocaat-mediator ondersteunt daarbij u beiden, onder andere door het leiden van de gesprekken, u alle benodigde (juridische) informatie te verstrekken en er op toe te zien dat een voor u beiden acceptabele regeling tot stand komt. U houdt daarbij het heft in eigen handen en laat dit niet over aan het oordeel van de rechter.

Wanneer er kinderen zijn, blijft u ook na de scheiding ouders van uw kinderen. Kinderen willen niet dat hun ouders ruzie (blijven) maken. Het is in het belang van kinderen om uw relatie als ouders te behouden, waarbij u de zorg en opvoeding gezamenlijk blijft dragen. Mediation kan hiertoe bijdragen.

De voordelen van mediation zijn onder meer dat:

  • u in het belang van de kinderen een “vechtscheiding” voorkomt
  • er meestal sneller een regeling wordt getroffen
  • de kosten daardoor beperkter zullen zijn
  • u de uitkomst van de echtscheidingsprocedure zelf in de hand houdt
  • u de echtscheiding op een respectvolle manier met elkaar afwikkelt.

Overigens leent mediation zich ook prima bij het verbreken van een samenleving, een geschil over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgang), een alimentatiegeschil of andere problemen op het gebied van het personen- en familierecht.