In de persoonlijke sfeer of in familierelaties kunnen zich ook andere situaties dan een echtscheiding of verbreking van een relatie voordoen waarbij de hulp van een advocaat wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Advocatenkantoor Van der Pluijm kan U hierin bijstaan. Te denken valt onder meer aan de volgende situaties:

  • opstellen ouderschapsplan
  • vaststellen of wijzigen partner- en/of kinderalimentatie
  • geschillen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over kinderen (omgang)
  • geschillen omtrent het ouderlijk gezag over kinderen
  • adoptie
  • erkenning kinderen of ontkenning vaderschap
  • ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van kinderen
  • wijzigen van een voor- en/of geslachtsnaam
  • curatele, onderbewindstelling of mentorschap
  • boedelscheidingskwesties