top of page
VDP-Advocatuur Mediation.jpg
Footer-wit2.png
KOM ER SAMEN UIT...
MEDIATION

In plaats van een rechter te laten beslissen over de gevolgen van een echtscheiding of verbreking van een relatie, kunt u kiezen voor mediation. Mediation houdt in dat u samen met de advocaat-mediator van ons kantoor op zoek gaat naar oplossingen.

De advocaat-mediator ondersteunt u beiden in dit proces, leidt de gezamenlijke gesprekken, verstrekt alle (juridische) informatie die nodig is en ziet erop toe dat een voor u beiden goede regeling tot stand komt. U houdt daarbij het heft in eigen handen en laat dit niet over aan het oordeel van een rechter.

mediation VDP-Advocatuur.png

Wanneer er kinderen zijn, blijft u ook na de scheiding ouders van uw kinderen. Kinderen willen niet dat hun ouders ruzie (blijven) maken. Het is in het belang van uw kinderen om uw relatie als ouders te behouden, waarbij u de zorg en opvoeding gezamenlijk blijft dragen. Mediation kan hiertoe bijdragen. 

 

Wanneer u in dit mediationtraject tot afspraken kunt komen, dan zullen deze afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan en/of (echtscheidings)convenant. De echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank zal in dat geval schriftelijk verlopen, zonder dat u persoonlijk bij een rechter hoeft te verschijnen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

  • Een “vechtscheiding” wordt voorkomen.

  • Er wordt sneller een regeling getroffen.

  • De kosten zijn daardoor lager.

  • U houdt de uitkomst van een echtscheiding of verbreking van de relatie uiteindelijk zelf in de hand.

  • U wikkelt de echtscheiding of verbreking van een relatie respectvol met elkaar af.

  • Mediation is in het belang van kinderen omdat u samen ouders blijft.

FAMILIERECHT
ONDERNEMER EN SCHEIDEN
VDP-Advocatuur familierecht
VDP-Advocatuur ondernemer en scheiden
bottom of page