top of page
VDP-Advocatuur Familierecht
Footer-wit2.png
SPECIALISME
FAMILIERECHT

Bij familierecht wordt meestal gedacht aan een echtscheiding of verbreking van een relatie. 

Familierecht heeft ook betrekking op andere onderwerpen zoals adoptie, naamswijziging, gezag over kinderen, erkenning kinderen, ontkenning vaderschap, omgangskwesties en alimentatiegeschillen. 

 

VDP Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd op dit rechtsgebied. Omdat emoties daarbij een grote rol kunnen spelen, wordt de nadruk bij ons gelegd op persoonlijke aandacht. Daarnaast onderscheiden wij ons door deskundigheid, kwaliteit, integriteit, vertrouwelijkheid en vooral door een goede sfeer en betrokkenheid.

Echtscheiding / verbreking relatie

Een echtscheiding of verbreking van de relatie is zowel emotioneel als financieel zeer ingrijpend. De beslissingen die u moet nemen hebben vaak verstrekkende en langdurige gevolgen. Niet alleen voor uzelf en uw partner, maar zeker ook voor uw kinderen.  

 

Kinderen

Er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen. Waar gaan de kinderen wonen? Wanneer zijn de kinderen bij de ene ouder en wanneer bij de andere? Gaat de ene ouder kinderalimentatie aan de andere ouder betalen of gaat u gebruik maken van een gezamenlijke rekening om de gezinsoverstijgende kosten van de kinderen te betalen? 

Wij rekenen dit voor u uit en we bespreken vervolgens samen de opties. Dit is maatwerk. Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen worden deze afspraken opgenomen in een ouderschapsplan. Ook wanneer er financiële afspraken gemaakt worden over de kosten van meerderjarige kinderen is het verstandig deze schriftelijk in een overeenkomst vast te leggen.

VDP-Advocatuur Familierecht Gezin.png

Vermogen

Verder moeten er afspraken worden gemaakt over het vermogen. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of op huwelijkse voorwaarden? Of bent u niet gehuwd en is er wel of geen sprake van een samenlevingsovereenkomst? Wie krijgt wat? Wie neemt de woning over of tegen welke waarde wordt deze verkocht? Hoe verdelen we de inboedelgoederen, de voertuigen, bankrekeningen, schulden, polissen, om maar enkele onderwerpen te noemen. En hoe om te gaan met de situatie als de huwelijkse voorwaarden nooit zijn nageleefd? Moeten we ons pensioen verdelen? 

 

Wij bespreken met u wat er juridisch maar ook praktisch geregeld moet worden. Goede voorlichting en advisering is daarbij erg belangrijk. Wij nemen hiervoor samen met u de tijd. Wanneer u overeenstemming bereikt over de vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding of verbreking van een relatie, worden de afspraken door ons schriftelijk vastgelegd in een contract, ook wel het (echtscheidings)convenant genoemd.

 

Partneralimentatie

Wat te doen met partneralimentatie? In de wet is een wettelijke zorgplicht geregeld voor na een echtscheiding. Soms is een dergelijke zorgplicht ook in een samenlevingsovereenkomst opgenomen. Is er sprake van een behoefte aan een bijdrage in het levensonderhoud? Zo ja, heeft de ander voldoende draagkracht om partneralimentatie te betalen? Of wilt u hier over en weer van afzien? VDP Advocatuur & Mediation berekent dit voor u en bespreekt de diverse opties aan de hand van de juridische richtlijnen.

 

Advocaat of mediation

Ieder één advocaat of mediation? De keuze is aan uzelf. VDP Advocatuur & Mediation kan u in beide gevallen bijstaan. Ook wanneer u kiest voor ieder een eigen advocaat, dan zullen we eerst proberen om met de andere partij tot afspraken te komen. Lukt dit niet, dan komen wij voor uw rechten op in een procedure bij de Rechtbank en/of het Gerechtshof. 

 

Wanneer u kiest voor één gezamenlijke advocaat, dan gaan wij met u gezamenlijk in gesprek om tot afspraken te komen over de gevolgen van de echtscheiding of verbreking van de relatie. Dit noemt men ook wel mediation. Wanneer u in dit mediationtraject tot afspraken kunt komen, dan zullen deze afspraken vastgelegd worden in een ouderschapsplan en/of (echtscheidings)convenant. De echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank zal in dat geval schriftelijk verlopen, zonder dat u persoonlijk bij een rechter hoeft te verschijnen.

MEDIATION
ONDERNEMER EN SCHEIDEN
VDP-Advocatuur mediation
VDP-Advocatuur ondernemer en scheiden
bottom of page