top of page
_edited.jpg
Footer-wit2.png
BETAALBAAR OOK VOOR U...
ONZE KOSTEN

Ons kantoor hanteert een betaalbaar vast uurtarief. Tijdens de eerste bespreking wordt een inschatting gemaakt van de totale kosten.

Wellicht heeft u evenwel een rechtsbijstandsverzekering waarbij onze kosten onder de dekking van de polis vallen. Veel rechtsbijstandsverzekeraars vergoeden de kosten van mediation, wanneer u een MfN-registermediator of een vFAS-scheidingsmediator inschakelt. Mr. Nicole van der Pluijm is zowel MFN-mediator als vFAS-scheidingsmediator.

Ten slotte is het mogelijk dat u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Dit kunt u zelf nagaan op de website www.rechtsbijstand.nl. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, betaalt de overheid een groot deel van de advocaatkosten en dient u een relatief beperkte eigen bijdrage te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen, gezinssamenstelling en aard van de kwestie. Tijdens onze eerste bespreking nemen we samen met u door of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Kosten derden, bijvoorbeeld griffierechten voor het opstarten van een procedure, worden afzonderlijk aan u doorbelast.

VDP-Advocatuur - rechtershamer
bottom of page