top of page
_edited.jpg
Footer-wit2.png

Corona en de zorgregeling: wat te doen met de kids?

Hoewel heel langzaam ons de eerste positieve berichten bereiken dat de opgelegde RIVM maatregelen zijn vruchten lijken af te werpen, moeten we helaas ook nog elke dag lezen dat het corona-virus ons land nog steeds in zijn greep houdt. En voorlopig lijkt daar niet echt verandering in te komen. Het blijven onzekere en absurde tijden voor ons allemaal. Een uitzonderlijke situatie die voor een ieder vragen oproept. Vragen die niet altijd beantwoord kunnen worden omdat we gewoonweg niet het juiste antwoord weten.

Een vraag die wij van Marieke afgelopen week ontvingen was of zij haar twee kinderen van 6 en 9 jaar nog wel naar haar ex, Sander, moest brengen. De communicatie tussen Marieke en Sander is na de echtscheiding niet echt verbeterd, zo vertelde ze ons. Sander onderneemt maar weinig met de kinderen en heeft meer aandacht voor zijn nieuwe vriendin. Sander zou vast de door het RIVM opgelegde maatregelen niet zo nauw nemen, met als risico dat zij en de kinderen besmet zouden kunnen raken, aldus Marieke. We begrepen haar angst en emotie doch konden haar vraag enkel beantwoorden dat de zorg- en contactregeling gewoon dient te worden nagekomen. Dit is slechts anders wanneer een kind (of de andere ouder) verkoudheidsklachten of andere symptomen vertoont. Het RIVM adviseert als volgt: wanneer iemand kucht, hoest of verkouden is moet je thuis blijven. Krijgt degene daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuis blijven. Je dient ook thuis te blijven als iemand anders in het huishouden verkoudheidsklachten én koorts en/of benauwdheid heeft.

Voor kinderen met gescheiden ouders geldt natuurlijk dat zij bij de andere ouder ook "thuis" zijn. En kinderen kunnen ook in aanraking komen met een eventuele stiefouder en stiefzusjes- en broertjes. Dat is dan lastig te beoordelen. Als bijvoorbeeld de vriendin van Sander alleen verkouden is, is dat geen reden om de omgang niet door te laten gaan. Dat wordt natuurlijk anders als de vriendin van Sander daarbij ook koorts heeft. Ieder geval is anders en moet apart worden beoordeeld. De adviezen en de maatregelen van het RIVM zijn hierin bepalend en dienen zorgvuldig te worden opgevolgd. Enkel angst is geen reden om de kinderen niet naar de andere ouder te laten gaan.

We deelden Marieke voorts ook mede dat het juist nu, in deze bijzondere tijden, belangrijk is om goed met elkaar te communiceren. Hoe gaat de ander om met de opgelegde maatregelen? Kunnen we gezamenlijk afspreken of vriendjes en vriendinnetjes wel of niet bij elkaar mogen spelen? Hoe kunnen we, nu de scholen dicht zijn, elkaar helpen in de opvang van de kinderen nu we tijdelijk geen beroep kunnen doen op opa en oma of de naschoolse opvang? Meer dan normaal wordt er nu een beroep gedaan om er samen uit te komen, om te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Wat kunnen we voor elkaar en de kinderen betekenen?

Helaas moeten we ook constateren dat het corona-virus soms ook wordt aangegrepen om de omgang niet door te laten gaan. Het belang van het kind wordt dan echter volledig uit het oog verloren. Immers, ook voor een kind zijn het geen leuke weken. Ze gaan niet naar school, zien daardoor veel minder vriendjes, mogen niet meer naar hun sportclubje of naar opa en oma. We vragen op dit moment veel van de kinderen nu ook hun wereldje behoorlijk klein is geworden. Dan is het juist belangrijk dat wel het contact met de andere ouder in stand wordt gehouden. Kinderen hebben immers beide ouders nodig, des te meer in onzekere tijden. Verlang ook juist nu niet te veel van de andere ouder. Er zal huiswerk moeten worden gemaakt, menig ouder werkt ook nog vaak thuis en daarnaast hebben de kinderen een stukje ontspanning nodig, doch deze mogelijkheden zijn helaas nu maar beperkt. Het is voor iedereen aanpassen. Iedere ouder vult de dagen met de kinderen op zijn of haar eigen manier. Respecteer elkaar daarin, het komt allemaal wel goed.

Nadat Marieke ons advies had aangehoord, was zij weer wat gerustgesteld. Ze gaf ook aan dat de kinderen eigenlijk altijd wel graag naar hun vader gaan en zijn vriendin heeft gewerkt als lerares in het basisonderwijs, dat was ook wel fijn. Marieke zou contact op gaan nemen met Sander. Hopelijk verbetert hierdoor het contact en daarmee ook het vertrouwen tussen Marieke en Sander.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op. We zijn gewoon bereikbaar. Panningen, 27 maart 2020 Mr Suzanne Vaessen

Comments


bottom of page